Сряда, 10 Април 2019 20:52

РАВЕН ШАНС ЗА УСПЕХ - EQUAL CHANCE FOR SUCCESS

Младежки обмен

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ реализира проектът « РАВЕН ШАНС ЗА УСПЕХ - EQUAL CHANCE FOR SUCCESS » в периода 29.03.2019 – 07.04.2019. В него участват 45 младежи от 9 държави. Дейностите се провеждат в Пазарджик, България. Участниците в обмена споделят и откроиват някои основни проблеми и пречки пред които са изправени в процес на търсене и кандидатстване за работа. Работят в екип и повишават редица умения и компетенции, свързани с търсене, намиране и кандидатстване за работа.

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ ключова дейност КА1 ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ, СЕКТОР МЛАДЕЖ - Младежки обмен.